วัสดุคุณภาพเพื่อคุณ
Cement Base
Regular torch-on membrane
Novaglass product

Liquid applied
Waterproofing 5 layer
รูปแบบและวัสดุที่ใช้งานในระบบกันซึมในบริการของเรา
Regular torch-on membrane Novaglass product

กันซึมชนิดแผ่นสำเร็จรูป  : Regular torch-on membrane Novaglass product
เป็นแผ่นกันซึมแบบสำเร็จรูป ติดตั้งโดยใช้ความร้อนพ่นให้แผ่นยึดติดกับพื้น  เหมาะสำหรับดาดฟ้าคอนกรีต พื้นที่ค่อนข้างโล่งและเรียบ สามารถเทคอนกรีตทับได้ สามารถติดบนพื้นหรือผนังใต้ดินภายนอก รวมถึงผนังภายนอก บ่อน้ำใต้ดิน ได้อีกด้วย มีความแข็งแรงฉีกขาดยาก นอกจากนี้ยังสามารถติดบนแผ่นไม้ หลังคา และหลังคาโรหะ Metal sheet .

กันซึมแบบแผ่นสำเร็จมีด้วยกัน 2 แบบคือ 

1.NOVAFLEX   หน้าทราย มีความหนา  3 mm    2.MINERALFLEX หน้าเกร็ดหิน มีความหนา 4 mm  


ข้อแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน
  • พื้นผิวของบริเวณที่จะติดตั้งต้องสะอาดไม่มีฝุ่น  มีการปรับละดับผิวให้เรียบ
  • ต้องไม่ติดตั้งแผ่นกันซึม บนพื้นผิวที่ที่มีความชื้น หรือ ในสภาพที่มีหมอก
  • วางแผ่นกันซึมด้านที่ถูกต้องกับพื้นผิวอาคาร
  • การต่อแผ่นกันซึมควรที่จะให้แผ่นกันซึมทับกันอย่างน้อย 15 cm แล้วกดทับรอยต่อของแผ่นกันซึมให้แน่นและเรียบ
  • หลังจาก ปูแผ่นกันซึมบนพื้นผิวและตรวจสอบแล้วให้ใช้ความร้อนเป่าให้แผ่นสำเร็จยึดติดกับพื้นผิว
กรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดพื้นให้สะอาดไม่มีไขมันและฝุ่นได้อย่างแท้จริง  จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นโดยการทา  Bituminous coating primer ก่อนการติดตั้ง แต่กรณีที่ดีที่สุดคือการทำความสะอาดให้สมบูรณ์จะทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า

ตัวอย่างและการทำการติดตั้งระบบกันซึม แผ่นสำเร็จรูป
 Regular torch-on membrane  Novaglass product

การติดตั้งระบบกันซึม

 1.ขัดทำความสะอาดพื้นผิวสำรวจจุดแตกร้าว แต่งผิวหน้างาน

 2.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้ในการหลอมแผ่น Membrane

 

   3.วัดขนาดตัดและทำการปูแผ่น Membrane หลอมด้วยความร้อน

     ให้ยึดติดกับพื้นดาดฟ้า
 4.ตรวจสอบรอยต่อหลังการหลอมแผ่น Membrane ยึดกับพื้น


 5.ทดสอบขังน้ำหลังติดำตั้งแผ่น Membrane

 6.ส่งมอบงาน


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเลือกใช้งานและ
วิธีการติดตั้งได้โดยตรงกับทางบริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โทรศัพท์ : 081 6431212
FAX : 025770504
Email : waterproof52@gmail.com
ระบบกันซึม จากประสบการณ์จริง ทีมงานมีคุณภาพ หากท่านมีปัญหาหรือต้องการวางระบบกันซึม เรียกใช้เราได้ครับ
ระบบกันซึม, บริการระบบกันซึม, รับบริการระบบกันซึม, ให้บริการระบบกันซึม, รับวางระบบกันซึม,
รับบริการวางระบบกันซึม, ออกแบบระบบกันซึมรับออกแบบระบบกันซึม, ปัญหาระบบกันซึม,
แก้ไขระบบกันซึม, ระบบกันซึมกรุงเทพ, ระบบกันซึมลำลูกกา, ระบบกันซึมปทุมธานี, รับทำระบบกันซึม
 
เว็บสำเร็จรูป
×